Polityka prywatności

Szanujemy Twoje obawy dotyczące prywatności i postępujemy zgodnie ze ścisłymi procedurami w celu ochrony informacji o klientach i zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe są przetwarzane w odpowiedzialny sposób.

Informacje o ochronie prywatności w witrynie

Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób Commprex Limited („My”) gromadzi dane osobowe od Ciebie, dlaczego je zbieramy, w jaki sposób je przetwarzamy i gdzie możemy je ujawniać innym podmiotom.

Zobowiązujemy się do przestrzegania ustawy o ochronie danych z 1998 r. I ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) w celu ochrony danych i prywatności.

Organ nadzorczy

Jesteśmy zarejestrowani jako administrator danych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych z 1998 r. I RODO UE w brytyjskim biurze komisarza ds. Informacji (ICO). Szczegóły naszej rejestracji można znaleźć pod adresem [link].

Od 25 maja 2018 r. RODO UE zastępuje ustawę o ochronie danych z 1998 r. Daje Ci to nowe prawa w zakresie prywatności Twoich danych osobowych; niniejsze zasady zawierają krótkie wyjaśnienie tych praw.

W przypadku żądania dotyczącego jednego z Twoich praw powinieneś skontaktować się z Administratorem pod adresem help@maktie.co.uk. Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, maksymalnie w ciągu dwudziestu dni roboczych od otrzymania prośby. Możemy przedłużyć ten okres o maksymalnie dwa miesiące, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona.

Prawo dostępu

Żądania dostępu do tematu (SAR) umożliwiają Ci prawo do uzyskania kopii informacji, które posiadamy o Tobie. Masz prawo poprosić nas o bezpłatne przekazanie tych informacji. Jeśli jednak żądanie zostanie uznane za wyraźnie nadmierne, nieuzasadnione lub powtarzające się, wówczas możemy pobrać rozsądną opłatę za udzielenie informacji. W takich okolicznościach, alternatywnie, możemy odmówić spełnienia żądania. W takim przypadku poinformujemy Cię o powodach, dla których odmówiliśmy przestrzegania. Masz prawo odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem ICO w Wielkiej Brytanii.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania informacji, które posiadamy o Tobie, jeśli są one niedokładne lub niekompletne. Jeśli uważasz, że informacje, które posiadamy o Tobie są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, poinformuj o tym Administratora. Poinformujemy również osoby trzecie o sprostowaniu, aby one również mogły zaktualizować swoje dane.

Prawo do usunięcia

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które posiadamy, jeśli nie mamy ważnego powodu do ich dalszego przetwarzania. Prawo to będzie miało zastosowanie:
• Jeżeli zatrzymywanie danych nie jest już konieczne do celów, w których zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone.
• Jeżeli wycofałeś zgodę.
• Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas danych i nie ma nadrzędnego uzasadnionego interesu, abyśmy nadal to robili.
• Kiedy dane osobowe muszą zostać usunięte, abyśmy mogli wywiązać się z obowiązku prawnego.
• Gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
• Jeżeli dane dotyczą dziecka.
Prawo to nie ma zastosowania:
• Gdzie korzystamy z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
• Gdy przestrzegamy prawnego lub ustawowego obowiązku.
• Gdzie archiwizujemy dane w interesie publicznym, do badań naukowych lub do celów statystycznych.
• Gdy potrzebujemy danych do wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ustawowych.
Poinformujemy również osoby trzecie o żądaniu, aby one również mogły usunąć swoje dane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych. Oznacza to, że mogłeś żądać jednego z pozostałych Twoich praw, przy czym do czasu uznania żądania zawiesimy przetwarzanie Twoich danych. Jeżeli przekazaliśmy Twoje dane podmiotowi trzeciemu, poinformujemy go również, że musi on ograniczyć przetwarzanie Twoich danych. Prawo to będzie miało zastosowanie:
• W przypadku, gdy kwestionujesz dokładność informacji, które posiadamy o Tobie i żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie podczas naszego dochodzenia.
• Sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych, ale uważamy, że przetwarzanie leży w interesie publicznym lub w realizacji naszych uzasadnionych interesów i że są to uzasadnione podstawy do nadrzędności wobec twojego interesu.
• Jeśli uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia zażądasz ograniczenia.
• Gdy nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebujesz danych przechowywanych w celu dochodzenia roszczenia prawnego.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zażądać, aby informacje, które przechowujemy na Twój temat, zostały Ci dostarczone w formacie przenośnym. Umożliwia to przeniesienie informacji z naszego środowiska IT do środowiska IT innej organizacji. Format, w jakim dostarczamy Twoje dane, to plik oprogramowania Microsoft.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. To znaczy:
• Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach marketingowych, daj nam znać, a my / nasze strony trzecie przestaniemy wysyłać Ci materiały marketingowe.
• Jeśli w ogóle sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych (tj. Masz u nas konto), daj nam znać, a całkowicie usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów.
Jeśli wybierzesz drugą opcję i zmienisz zdanie w późniejszym terminie, będziesz musiał założyć nowe konto, aby wznowić zakupy u nas.

Profilowy

Używamy profilowania danych, aby treść naszej komunikacji była dla Ciebie bardziej interesująca i trafniejsza. Oznacza to, że będziesz otrzymywać szczegółowe informacje o naszych ofertach, które są dostosowane do Ciebie, co pozwala nam nie tracić czasu na oferty, które raczej nie będą interesujące.
Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. Obejmuje to decyzje oparte na profilowaniu. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa, nie będziesz już otrzymywać od nas ofert, ponieważ opieramy naszą listę mailingową na historii zakupów naszych klientów. Skontaktuj się z administratorem danych, jeśli wyrazisz sprzeciw.

Informacje, które możemy zebrać od Ciebie

Używamy definicji danych osobowych RODO UE. Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane o Tobie:

• Informacje, które podajesz wypełniając formularze na stronie internetowej www.makties.com, www.makties.co.uk, a także informacje dostarczane za pośrednictwem czatu na żywo, subskrypcji biuletynów, naszych linii telefonicznych, poczty elektronicznej i kanałów mediów społecznościowych. Obejmuje to informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania ze strony internetowej, subskrypcji naszego serwisu, publikowania materiałów lub żądania dalszych usług. Możemy również poprosić Cię o informacje, gdy zgłaszasz jakiekolwiek problemy.
• Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy prowadzić rejestr tej korespondencji.
• Jeśli zadzwonisz do nas, możemy przechowywać nagrania rozmów w celu przeprowadzenia szkoleń, zapobiegania oszustwom, obsługi Twojego konta i uzyskania zgody organów regulacyjnych.
• Szczegóły transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem strony internetowej i realizacji zamówień.
• Szczegóły twoich wizyt na stronie internetowej, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane komunikacyjne, niezależnie od tego, czy jest to wymagane do naszych własnych celów rozliczeniowych lub z innych powodów, oraz zasoby, do których masz dostęp.
• Możemy również otrzymać Twoje informacje od innej organizacji, na którą wyraziłeś zgodę na udostępnianie Twoich danych.

Polityka Cookie

Możemy uzyskać informacje o Twoim ogólnym korzystaniu z Internetu za pomocą pliku cookie, który jest przechowywany na dysku twardym Twojego komputera. Dowiedz się więcej o naszych plikach cookie. [link do polityki plików cookie]

Korzystanie z naszych usług przez dzieci

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej szesnastego roku życia, więc nie powinny one podawać nam danych osobowych. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej szesnastego roku życia, usuniemy te informacje z naszych rejestrów.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu docelowym poza Unią Europejską („UE”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza UE, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może zajmować się, między innymi, realizacją Twojego zamówienia, przetwarzaniem Twoich szczegółów płatności oraz świadczeniem usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na to przekazanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z odpowiednim artykułem RODO UE, w tym artykuł 45 - Decyzja o adekwatności, artykuł 46 - Odpowiednie zabezpieczenia, artykuł 47 - Wiążące reguły korporacyjne, artykuł 49 (1) - Wyjątek od szczególnej sytuacji lub art. 49 ust. 2 - przekazanie osobie, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy daliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy; nie udostępniaj swojego hasła.

Używamy fizycznych, technologicznych i administracyjnych zabezpieczeń, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Wszystkie Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być dostępne tylko dla pracowników, którzy mają uzasadnioną biznesową potrzebę dostępu do tych informacji. Niestety, przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na stronę internetową. Każda transmisja odbywa się na własne ryzyko.

Jak wykorzystujemy twoje informacje

Używamy posiadanych informacji na Twój temat w następujący sposób:
• Aby zapewnić, że zawartość strony internetowej jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera.
• Aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między nami.
• Aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszego serwisu, jeśli zdecydujesz się to zrobić.
• Aby powiadomić Cię o zmianach w naszym serwisie.

Bezpośrednia komunikacja marketingowa

Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby umożliwić nam wysyłanie Ci postów, e-maili i wiadomości telefonicznych z informacjami o naszych towarach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
Masz prawo do wycofania się lub zmiany otrzymywania komunikatów marketingu bezpośredniego. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować, przegapisz ekskluzywne oferty, o których chcielibyśmy Cię poinformować.

Ankiety opinii klientów

Możemy skontaktować się z Tobą telefonicznie, e-mailem lub SMS-em, aby poprosić Cię o wypełnienie ankiet i formularzy opinii. Robimy to, aby poprawić naszą obsługę klienta i oferowane przez nas produkty. Czasami wyznaczymy przedstawiciela, który zrobi to w naszym imieniu. Nie masz obowiązku odpowiadać na takie prośby.

Ujawnienie twoich informacji

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, czyli naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym, zgodnie z definicją w sekcji 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach 2006 lub jednej z naszych powiązanych firm.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim:

• W przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w takim przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.
• Jeśli Commprex lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, w takim przypadku dane osobowe klientów, które są przez nią przechowywane, będą jednym z przekazanych aktywów.
• Jeśli mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych, egzekwowania lub ochrony wszelkich innych umów lub praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Commprex, naszych klientów lub innych osób.

Udostępnianie danych

Oprócz informacji, które udostępniamy w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, możemy również udostępniać lub ujawniać informacje:
• Stronom trzecim, które przetwarzają dane w naszym imieniu.
• jakiejkolwiek innej stronie za Twoją uprzednią zgodą.

Zapobieganie oszustwom

Możemy również wymieniać Twoje informacje z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego. W przypadku podejrzenia fałszywych informacji lub oszustwa możemy przekazać te informacje organom ochrony przed oszustwami i organom ścigania.

Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo utrzymujesz z nami relację lub konto. To pozwala nam utrzymywać z Tobą stałą relację i umożliwia nam obsługę zamówień, które u nas składasz. Przestrzegamy harmonogramu przechowywania danych; zostało to wprowadzone w celu zapewnienia, że ​​przechowujemy minimalną ilość danych osobowych o Tobie.

Wrażliwa informacja

Prosimy, abyś nie wysyłał ani nie ujawniał nam żadnych wrażliwych danych osobowych ani za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej, czatu na żywo, rozmowy telefonicznej ani w inny sposób. Dla jasności wrażliwe dane osobowe oznaczają informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religii lub innych przekonań, zdrowia, przeszłości kryminalnej lub przynależności do związków zawodowych.

Naruszenia

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy informacje, które nam przekazałeś, zostaną naruszone, powiadomimy Ciebie i ICO w Wielkiej Brytanii. Powiadomienie to zostanie przekazane bez odpowiedniej zwłoki.

Zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności

Przeglądamy to powiadomienie co najmniej raz w roku lub po każdej istotnej zmianie w naszej witrynie internetowej, procesach, systemach lub z powodu przepisów rządowych. Ta polityka będzie nieaktualna i zalecamy odwiedzanie tej strony od czasu do czasu w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami.

Data: 27 sierpnia 2020

Reklamacje

Jeśli masz skargę dotyczącą naszej ochrony danych lub prywatności danych, skontaktuj się z nami. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej ostatecznej odpowiedzi w związku ze skargą, masz prawo złożyć skargę do naszego organu nadzorczego - brytyjskiego ICO pod adresem https://ico.org.uk/concerns/.

Kontakt

Z naszym Administratorem i Inspektorem Danych można skontaktować się pisemnie pod adresem help@maktie.co.uk.